Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GYMNASTIKFÖRENINGEN ÖRNARNA
MALMÖ
Välkomna till Gymnastikföreningen Örnarna!
Vi bedriver familjegymnastik, barngymnastik, basgymnastik och truppgymnastik i Malmö.

Vår vision är "En egen mötesplats för Gymnastik – Glädje – Gemenskap"

MedlemsApp

För dig som är medlem - ladda ner SportAdmins MedlemsApp

Föreningskläder

Här kan du beställa våra föreningskläder

Bli tränare

Är du intresserad av att bli gymnastiktränarein?

HT-2020
2020-08-02 08:00
Nu är höstterminens träningsschema fastställt och alla gymnaster som tränat under våren kommer att få ett välkomstmail från respektive tränare inför höstterminen, samt ett mail för betalning av terminsavgift. 

Alla trupper planeras att startas upp vecka 33, och familje- och barngymnastiken vecka 34 (om tränarna inte meddelar något annat).
INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUSET - INFÖR HÖSTEN 2020
2020-08-01 12:00

Vi fortsätter att läsa all information som kommer från Folkhälsomyndigheten, UD och WHO, samt Riksidrottsförbundet och Gymnastikförbundet.


Folkhälsomyndigheten anser fortsatt att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. 

 

Vi följer situationen och alla beslut, råd och rekommendationer från regeringen eller Folkhälsomyndigheten ska ses som att de gäller tillsvidare, även om vissa är tidsatta. 
När den rådande situationen förändras så kommer beslut och rekommendationer att förändras. 

 

Inför hösten kommer vi göra följande anpassningar för att minska smittspridningen av Corona (förtydligande följer längre i nästa stycke): 

1.     Inga föräldrar i hallen, familjegympan är naturligtvis ett undantag

2.     Varje trupp ansvarar för att torka av redskapen efter användning

3.     Uppvärmning, och eventuellt styrka, sker utomhus i den mån det går

4.     Samtliga gymnaster och tränare tvättar händerna innan och efter träning samt innan och efter fruktpaus

5.     Är du sjuk stannar du hemma

6.     Dela inte vattenflaska eller frukt

7.     Kom ombytt

8.     Håll närkontakt till det minimala

9.     Håll avstånd vid eventuell köbildning

10.  Följ rutinerna för in- och utsläpp av gymnaster 

Vill du blir tränare hos oss?
2020-07-16 18:00

Till hösten söker vi fler tränare till våra grupper - dels för att kunna starta upp nya grupper och dels för att kunna ta in fler barn till befintliga grupper!  Är du på jakt efter den bästa och mest givande fritidssysselsättningen? Då ska du bli tränare hos oss!


Vi har tre olika tränarroller i våra grupper, huvudtränare, tränare och hjälptränare.

Som huvudtränare gör man träningsplaneringen för alla träningar tillsammans med sin tränarkollega, leder gruppens träningar, coachar och utvecklar gymnasterna under träningarna. Huvudtränaren är också ytterst ansvarig och länk till styrelsen, kontaktperson för gruppen, har hand om föräldrakontakt och informationsutskick. Samt gör ev tävlingsplanering och genomförande om man är tränare för en tävlingsgrupp. Minimiålder för våra huvudtränare är 18 år.


Som tränare gör man träningsplaneringen för alla träningar tillsammans med sin huvudtränakollega, leder gruppens träningar, coachar och utvecklar gymnasterna under träningarna. Hjälper till med ev tävlingsplanering och genomförande om man är tränare för en tävlingsgrupp. Samt är ansvarig för gruppens hjälptränare. Minimiålder för våra tränare är 16 år.


Som hjälptränare ska man ta del av gruppens träniningsplanering och annan information, samt att man hjälper till under gruppens träningar, coachar och utvecklar gymnasterna under träningarna. Minimiålder för våra hjälptränare är 14 år.


Vi har allt från barngrupper för barn 4-5 år till tävlingstrupper med gymnaster från 6-18år, våra grupper tränar allt från 1 timme i veckan till 2-9 timmar i veckan.


Som tränare i GF Örnarna får du i slutet av varje termin ett arvode baserat på antalet timmar du haft träningar under 16 träningsveckor. Du får även mil- och/el bussersättning om du har längre än 6 km till träningshallen. Om du behöver eller vill gå en tränarutbildning eller kurs via Svenska Gymnastikförbundet, står vi, GF Örnarna, för alla utbildningskostnader.Har du ett stort intresse för barn, ungdomar och gymnastik och vill bli tränare hos oss?

Skicka då ett mail till oss på gf-ornarna@hotmail.com där du berättar lite kort om dig själv och eventuell erfarenhet. 

Tack för denna terminen!
2020-05-12 22:53

Under rådande omständigheter med Coronaviruset fortsätter vi att ta ansvar för alla gymnaster och tränare. Vi har därför tagit beslutet att vi denna termin avslutar alla träningar efter 16 ordinarie träningsveckor. 

Vi hoppas att ni alla har förståelse för detta och att ni får en bra och kul avslutningsträning.

Information om respektive trupps träningar skickas från ansvarig tränare.


Till nästa termin har alla befintliga medlemmar kvar sin plats (och ni behöver inte göra en ny anmälan). 

Vi hoppas innerligt att allt är tillbaka till det normala igen till hösten.

Mer information om höstterminens start & träningstider kommer under sommaren.


Vi önskar er alla en skön, varm och solig sommar!

Styrelsen för Gymnastikföreningen Örnarna

INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUSET - 4/4 2020
2020-04-05 10:00

Vi fortsätter att läsa på all information som kommer från Folkhälsomyndigheten, UD och WHO, samt Riksidrottsförbundet och Gymnastikförbundet.

Folkhälsomyndigheten anser fortsatt att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. 

Vi följer situation och alla beslut, råd och rekommendationer från regeringen eller Folkhälsomyndigheten ska ses som att de gäller tillsvidare, även om vissa är tidsatta. 
När den rådande situationen förändras så kommer beslut och rekommendationer att förändras. Det kan bli både striktare och det kan lättas upp.  

Vi tar såklart också vårt ansvar för att minimera risken för smittspridning av Corinaviruset. Vi har redan säkerställt att vi inte är mer än 50 personer i träningshallen, tänk på att upprätthålla detta och respektera nästa grupps starttid och se till att ni är ute ur hallen i tid om er träning överlappar med en annan grupp.

Följande gäller från och med nu, fetmarkerad tex är ny information:

 • alla gymnaster och tränare tvättar händerna innan, före & efter ev fruktpaus och efter träningen = ha god handhygien
 • den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • inte dela vattenflaska.
 • kom ombytt till träningarna.
 • undvik närkontakt = ett vanligt förekommande moment där närkontakt förekommer inom gymnastikträning är passning. Därmed tränar vi inte på några övningar som kräver passning av tränare. Utan vi kommer att träna på stationer/grundövningar som gymnasterna kan köra själva utan passning, samt styrka och konditionsträning.
 • vid ev köbildning, kommer vi att se till att alla håller ett tillräckligt avstånd.

INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUSET - 29/3 2020
2020-03-29 22:15
Vi i Gymnastikföreningen Örnarna följer och uppdaterar oss löpande på den information som kommer ut från Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Riksidrottsförbundet och Gymnastikförbundet.

Efter Regeringens senaste beslut om "förbjud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare" kommer vi att behövs göra några förändringar för våra träningar. Detta för att ytterligare minska risken för smittspridning. 

Under våra träningar får endast gymnaster & tränare vara i hallen, vi ber därmed alla föräldrar att lämna gymnaster i foajén och inte följa med in i hallen eller sitta på läktaren under träningen. 
Samtlig gymnaster samlas i ett gemensamt omklädningsrum där tränare möter upp (och sedan går vi gemensamt in i hallen).
Vid avslutning av träning (vid överlappande grupper) avslutas träningen 5 minuter tidigare och tränarna släpper ut gymnasterna (innan nästa grupp går in i hellen).

Respektive tränare kommer att informera om gruppens förändringar.

Vi råder alla att:

 • tvätta händerna innan, före & efter ev fruktpaus och efter träningen
 • den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande
 • inte dela vattenflaska
 • komma ombytta till träningarna
 • undvika närkontakt


Påminnelse: Om du känner dig sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom, ber vi dig att stanna hemma från träningen.


Har in specifika frågor oom ditt barns träningstider ta kontakt direkt med gruppens tränare.

Juileumsuppvisningen - GF Örnarna 95 år - flyttas till hösten 2020.
2020-03-15 20:32

Jubileumsuppvisning – GF Örnarna 95 år – Baltiska Hallen den 26 april.


Uppvisningen kommer att flyttas till hösten då vi i nuläget inte vet hur det ser ut med så stora arrangemang med många deltagare.
Exakt datum kommer vi att informera om under vårterminen.


Hälsningar

Uppvisningskommitten för GF Örnarnas jubileum.

INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUSET - 15/3 2020
2020-03-15 20:29

Gymnastikföreningen Örnarna har stor respekt för Coronavirusets Covid 19 och dess spridning.


Föreningen följer Folkhälsomyndighetens och Svenska Gymnastikförbundets rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter deras beslut och riktlinjer. 

Vi har full förståelse för att det finns oro kring virussjukdomen och förstår att alla undrar hur man ska hantera den.

Föreningen har efter helgens inställda träningar lyssnat och tagit till oss all viktig information och beslutat att vi från och med imorgon måndagen den 16 mars startar upp vår träningsverksamhet som vanligt igen.

 

Vi påminner om att det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan eller inte. Gymnastikförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk kunskap.  

 

Vi hoppas att alla är medvetna om situationen och är ansvarsfulla. 


Vi råder alla att:

 • tvätta händerna innan, efter ev fruktpaus och efter träningen
 • avstå från träningen om man uppvisar förkylningssymptom, hosta, eller andra relevanta symptom, även lindriga.
 • inte dela vattenflaska
 • komma ombytta till träningarna
 • undvika närkontakt


Viktigt: Om du känner dig sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom, ber vi dig att stanna hemma från träningen.


Trots situationen är vi positiva och hoppas på att se många glada och friska på träningarna framöver!

Vi återkommer med information om vi får anledning att ompröva våra beslut.

 

Ta hand om varandra!

INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUSET - 12/3 2020
2020-03-12 10:00

Med anledning av det rådande läget gällande Coronaviruset så vill vi i GF Örnarna kort informera hur vi förhåller oss till det. 


Vi följer Gymnastikförbundet och hänvisar till Folkhälsomyndigheten, UD och WHO. 

Vi kommer idagsläget att fortsätta att hålla våra träningar som vanligt. Om du har luftvägssymtom (även lindriga sådana) eller känner dig sjuk ska du avstå från sociala aktiviteter, det innebär att man ska stanna hemma från träningen (även skola och arbete såklart) - meddela frånvaro till din tränare som tidigare.


Har du vistats i områden där Coronaviruset är utbrett alternativt träffat personer som varit i samma områden vill vi också att du stannar hemma från träningen.


Tänk även på att tvätta händer ännu oftare nu och använd handsprit!


Vi följer utvecklingen noggrant och följer de rekommendationer och riktlinjer som kommer från Gymnastikförbundet och Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer att uppdatera löpande med mer information.
Trupp 12 Flick
Regionåttan 8/3 2020
2020-03-08 19:50, Trupp 12 Flick
Idag var Trupp 12 Flick iväg och tävlade Regionåttan i Höganäs. Vi ledare är väldigt stolta över gymnasterna!
Trupp 11 Flick
Regionåttan 7 mars
2020-03-07 21:40, Trupp 11 Flick
Idag var Trupp 11 och tävlade Regionåttan i Höganäs. Vi tränare är superstolta över gymnasterna! 
Karin och Thure Månssons minnesfond 2020
2020-02-20 22:00
Varje år delar vi i GF Örnarna ut "Karin och Thure Månssons"-minnesfond till en av våra medlemmar för goda insatser.

År 2020s stipendie tilldelades Sandra Malmborg, under föreningens årsmöte den 20 februari.
Beställ föreningskläder!
2020-02-06 17:00
Vi har ett samarbete med Intersport för beställning av föreningskläder. Nytt för 2020 är att vi kommer att ha en ny overall från Craft. Vi har även några fler nya klädesplagg såsom tights, hotpants & shorts.

För se alla våra produkter och för att beställa dina föreningskläder gå till: https://team.intersport.se/team/gf-ornarna/

Läs mer om våra föreningskläder här >>

---

Har du sedan tidigare en gammal Adidas overall så går det fortfarande bra att använda denna parallellt med den nya overallen från Craft.
Det går således bra att ha antingen den nya overallen från Craft eller den gamla overallen från Adidas även vid defilering på tävlingar.

---

Vill du köpa och sälja begagnade föreningskläder eller gymnastikdräkter, så kan vi tipsa om vår Köp & Sälj sida.
Anmälan VT2020
2020-01-06 08:00
Alla barn som tränat hos Gymnastikföreningen Örnarna under hösten 2019 har kvar sin plats till våren 2020, eller har blivit kontaktade via mail om erbjudande till ny grupp

Anmälan för NYA MEDLEMMAR (nybörjare) öppnar den 7/1 12:00 och sker via vår BOKNINGSSIDA. 
Anmälan är öppen till den 22/2.
Det är först till kvarn som gäller på platserna!

Anmälan till TRUPPGYMNASTIK (för gymnaster som har förkunskaper) sker via vår INTRESSEANMÄLAN
Så kommer vi att kontakta er för provträning i mån av plats i våra grupper.
Nyheter från våra grupper
Barngympa 2, 09/08 22:08 
Trupp 10 Flick, 06/06 19:43 
Trupp 13 Flick, 06/06 19:16 
Trupp 12 Flick, 08/03 19:50 
Trupp 11 Flick, 07/03 21:40 
Trupp 02-05 Mix, 03/02 12:31 
Trupp 11 Flick, 11/01 13:25 
Trupp 06-09 Mix, 06/01 19:32 
Trupp 03-07 Flick, 06/01 01-06 
Trupp 12 Flick, 21/10 15:53